Školy budú môcť vďaka eurofondom využívať osvedčené skúsenosti niektorých pedagógov a odborných zamestnancov

06.09.2012

     Do 30. septembra 2012 sa môžu záujemcovia z radov pedagogických a odborných zamestnancov prihlásiť už do III. kola výzvy národného projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov, ktorú vyhlásilo Metodicko-pedagogické centrum. Spomedzi nich budú vybraní úspešní uchádzači na pozíciu odborný poradca vo vzdelávaní.
    
Ich úlohou bude spracovať inovatívne námety z výchovno-vzdelávacieho alebo poradenského procesu v školách a školských zariadeniach. Dotýkať sa budú rôznych situácií a problémov z praxe a využité budú ako študijné materiály pre podporu realizácie už existujúcich vzdelávacích programov či ako námety pre tvorbu nových programov kontinuálneho vzdelávania.
     Výzva je zverejnená na adrese na www.mpc-edu.sk, kde žiadatelia zároveň nájdu aj podrobnejšie informácie o výzve. 

Bratislava 6. september 2012 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku