Školské knižnice už poznajú svojho absolútneho víťaza

24.11.2017
     Absolútnym víťazom 13. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ spomedzi zapojených 243 školských knižníc v základných a stredných školách sa stala Základná škola s materskou školou v Čadci v lokalite Podzávoz.
     Školská knižnica si spolu s celou školskou komunitou a širokou verejnosťou originálnou a zábavnou formou pripomenula Milana Rastislava Štefánika ako slovenského astronóma, vojenského letca, brigádneho generála ozbrojených síl Francúzska, diplomata a politika, ktorý mal najväčšiu zásluhu na formovaní česko-slovenského zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny a ktorý sa zaslúžil o vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov.
     Svoje podujatie zorganizovala v troch fázach. V prvej fáze podujatia nazvanej „Objavujeme a zisťujeme“ žiaci pracovali v skupinách s rôznymi  úryvkami vecného textu s cieľom čo najviac spoznať osobnosť Milana Rastislava Štefánika. Potom si každá skupina zvolila svojho hovorcu, ktorý reprodukoval vlastnými slovami získané informácie ostatným skupinám v triede. Následne sa žiaci z tried postupne presúvali do školskej knižnice, kde s využitím interaktívnej tabule odhaľovali význam citátov, ktoré vyslovil Milan Rastislav Štefánik.  Pracovali taktiež vo dvojiciach a do pracovných listov dopĺňali chýbajúce informácie o živote a činnosti Milana Rastislava Štefánika. V druhej fáze podujatia nazvanej „Čítame a tvoríme“ žiaci spolu s učiteľmi,  nepedagogickými zamestnancami, bývalými žiakmi školy, sponzormi a priateľmi školy a s niekoľkými zástupcami Mestského úradu v Čadci spolu s primátorom čítali úryvok z knihy Jaroslava Rezníka Oči plné oblohy. Po prečítaní textu dvojice napríklad odhaľovali zmysel ilustrácie sokola, tvorili päťveršie na počesť Štefánika, vymýšľali rozprávky a  poviedky o Štefánikovi, písali list Štefánikovi, tvorili komiks zameraný na život Štefánika. V tretej fáze podujatia nazvanej „Deti a rodičia alebo ako dospelí zasadli do školských lavíc“ žiaci spolu s rodičmi tvorili myšlienkové mapy zo všetkých získaných informácií v rámci daného podujatia.
     Na vyzdvihnutie vzdelanosti Milana Rastislava Štefánika otvorili takzvaný Štefánikov bazár, v rámci ktorého mohli žiaci všetkým členom školskej komunity i pozvaným hosťom predať za symbolickú cenu nejakú svoju prečítanú knihu. Na záver podujatia sa žiaci snažili vytvoriť na školskom ihrisku živú iniciálovú skratku M. R. Š. a reťaz s myšlienkovými mapami.
      Do celoslovenského projektu, ktorý sa konal pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martiny Lubyovej, sa mohla zapojiť každá školská knižnica, ktorá zorganizovala 23. októbra 2017, kedy si tohto roku pripomíname Medzinárodný deň školských knižníc, podujatie na tému „Deň Milana Rastislava Štefánika – zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity“.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku