Školáci v Moste pri Bratislave majú novú školu

14.06.2016
     Nový školský rok privítajú školáci v Moste pri Bratislave v novej škole. Minister školstva Peter Plavčan spolu s riaditeľkou školy Lenkou Holíkovou a starostom obce Františkom Mastným slávnostne otvorili novú modulovú ZŠ v obci Most pri Bratislave.
     Ide o novopostavený objekt v areáli pôvodnej základnej školy. Žiaci privítali hostí vlastnou školskou hymnou a poprosili ministra, aby im pokrstil DVD s ich školským videoklipom. Žiaci pripravili zaujímavý kultúrny program. Potom ako prítomným zatancovali a zaspievali, nasledovala obhliadka školy. Riaditeľka si dala záležať, aby priestory boli plné farieb a preto má každá trieda inú farbu.  
     „Škola ma zaujala svojim pozitívnym duchom, ktorý srší tak z rôznofarebných priestorov, ako aj z optimisticky naladených žiakov a učiteľov. Všimol som si, že pani riaditeľka dokázala nastoliť veľmi priateľskú spoluprácu aj s rodičmi a miestnymi autoritami“ uviedol minister Peter Plavčan vo svojom príhovore.    
sDSC_6513     Stavebné práce sa  začali vo februári 2016 a Ministerstvo školstva spolufinancovalo výstavbu  sumou 175 tisíc Eur. Celkové finančné náklady sú 679 214 Eur. Finančne prispela obec, združenie rodičov i samotná ZŠ.
    Nová modulová škola s inkluzívnym vzdelávaním má šesť nových tried, zázemie pre učiteľov a sociálne zariadenia, vrátane toalety pre invalidné osoby. Most pri Bratislave sa ako blízka satelitná časť hlavného mesta rozrastá. Stáva sa zaujímavou lokalitou a súčasne je aj spádovou školou v rámci školského obvodu. Minulý školský rok chodilo do základnej školy 263 žiakov, v novom školskom roku by ich malo byť 300.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku