Séria podujatí Príklady dobrej praxe z OP Vzdelávanie skončila v Bratislave

27.02.2012

     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) organizovala v Bratislave posledné podujatie zo série Príkladov dobrej praxe. Prezentácia úspechov europrojektov základných a stredných škôl z Bratislavského, Žilinského, Trenčianskeho a Trnavského kraja za účasti štátneho tajomníka ministerstva školstva Jaroslava Ivanča sa uskutočnila v pondelok 27. februára 2012.
     Cieľom podujatia bolo prezentovať príklady dobrej praxe - úspešne realizované projekty škôl zo západného a stredného Slovenska finančne podporené z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Vzdelávanie. V rámci prezentácie príkladov dobrej praxe zástupcovia škôl predstavili verejnosti zámer a výsledky svojich úspešne realizovaných projektov, podelili sa o skúsenosti s potenciálnymi žiadateľmi a začínajúcimi prijímateľmi. 

Fotogaléria

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku