Seminár spojil komunitu odborníkov vo vzdelávaní dospelých

24.06.2019

      Viac ako 40 odborníkov z oblasti vzdelávania dospelých na Slovensku - zástupcov samosprávnych krajov, vedeckej obce, vzdelávacích inštitúcií a mimovládneho sektora sa v piatok 21. júna 2019 zišlo v Bratislave na odbornom seminári s názvom "Ako vytvárať a podporovať šance dospelých zlepšovať svoje zručnosti?".
     Podujatie zorganizoval odbor európskych politík Štátneho inštitútu odborného vzdelávanie (ŠIOV) v spolupráci s Prognostickým ústavom CSPV SAV, AINova a ďalšími partnermi ako priestor na diskusiu o súčasnom stave, výzvach, prekážkach a možných riešeniach širšieho zapojenia dospelých do vzdelávania. 
     Úvodné prezentácie Ľubice Gállovej zo ŠIOV, Ivany Studenej zo SAV a Marty Jendekovej z AINova, prezentovali najnovšie informácie z výskumu a praxe v oblasti celoživotného vzdelávania. Okrem iného predstavili projekty BLUESS, ENLIVEN a MOVED, ktoré skúmajú možnosti vzdelávania zraniteľných, vylúčených a neaktívnych skupín obyvateľstva.
     Martin Majcík, metodik Krajského akčného plánu vzdelávania, informoval o opatreniach na podporu vzdelávania dospelých v Juhomoravskom kraji. So záujmom sa stretli najmä informácie o Centre vzdelávania pre všetkých v Brne, ktoré slúži ako informačné a poradenské miesto pre obyvateľov kraja a zabezpečuje bezplatné osobné i online poradenstvo v oblasti vzdelávania a rozvoja kariéry, spravuje databázu kurzov a podporuje vzdelávanie pedagógov.

     Hlavnú časť seminára tvorili diskusie účastníkov o rôznych aspektoch vzdelávania dospelých, identifikovanie problémov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni a hľadanie možných riešení.
     Seminár bol jednou zo série aktivít, ktorá počas roka 2019 zapája rôznych aktérov do spolupráce prispievajúcej k zvyšovaniu účasti na vzdelávaní dospelých. Podobné semináre sa uskutočnia v druhej polovici roka v ďalších regiónoch Slovenska.

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku