Samsung School prinesie školám skvalitnenie výučby s využitím tabletov

12.12.2014

     Školy už budú môcť naplno využívať všetky možnosti tabletovej učebne a vytvoriť interaktívnu spoluprácu medzi učiteľom i žiakmi v reálnom čase. Umožní to Memorandum o porozumení, ktoré dnes podpísal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler so spoločnosťami DATALAN, a.s. a Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.
     V Memorande sa obe spoločnosti zaviazali dodať Samsung School, riešenie manažmentu tabletovej učebne, ako i wifi routre, ktoré budú slúžiť k nasadzovaniu, využívaniu a manažovaniu tabletov v procese výučby na viac ako tisíc základných a stredných školách na Slovensku.
     Samsung School umožní navzájom efektívne prepájať digitálne sety a tablety v tabletových učebniach, čím učiteľ získa možnosť manažovať každý tablet samostatne, sprístupňovať individuálny obsah žiakovi, ako aj aktívne používať aplikácie v rámci vyučovacích hodín. Cena riešenia pre školu je 1 euro + DPH na tablet za rok.
     „Moderné riešenie tabletovej učebne umožní interaktívnu spoluprácu medzi učiteľom a žiakmi v reálnom čase. Tiež dá učiteľovi možnosť vyučovať akékoľvek učivo atraktívnym spôsobom a mať pritom plne pod kontrolou prácu žiakov na hodinách i aktívne vytvárať digitálny obsah. Počiatočný strach učiteľov z používania tabletov pomôžu prekonať realizované školenia“, hovorí minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler.
     V rámci projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“  (EVSRŠ v rámci projektu Digiškola) bolo na základné a stredné školy v SR (mimo bratislavského kraja) dodaných 5 680 digitálnych setov (set obsahuje interaktívnu tabuľu, projektor a obslužný notebook) a navyše viac ako 1 000 učební bolo vybavených tabletmi, pričom jedna učebňa zahŕňa 20 tabletov.
     Počiatočné obavy učiteľov z využívania tabletov na hodinách vyriešil projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ (EVSRŠ v rámci projektu Digiškola), kedy od septembra 2014 prebiehajú základné školenia zamerané na výučbu ako pracovať s tabletom, na ktoré sa zatiaľ prihlásilo 4 300* učiteľov z 1 700 škôl. (* údaj k 15. 11. 2014).
     Spojením dvoch národných projektov – projektu EVSRŠ a „Aktivizujúce metódy vo výchove“ (AMV cez Metodicko-pedagogické centrum) vznikli nadstavbové školenia „Využitie tabletov vo vyučovacom procese“ s cieľom učiteľom ukázať, ako vytvárať digitálny obsah a používať na hodinách aplikácie. Tie prebiehajú od pondelka, 8. decembra 2014, s trvaním do konca januára 2015 (http://www.minedu.sk/ucitelov-skolime-ako-pracovat-s-tabletmi/).
     Práve podpísanie memoranda umožní spustenie ďalšej vlny školení s plánovaným začiatkom vo februári 2015. Tie učiteľov oboznámia s nadstavbou vo forme ako využívať možnosti Samsung School a plne manažovať hodinu kreatívnym spôsobom s využitím moderných technológií.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku