S novou stratégiou k transformácii európskeho energetického systému

02.12.2016
     Energetická  bezpečnosť sveta v najbližších desaťročiach a rozvoj nízko uhlíkových energetických technológií sú témy, o ktorých sa v týchto dňoch diskutuje na trojdňovej medzinárodnej konferencii SET Plan 2016 – 10. Stredoeurópska energetická konferencia X.  Ide o jedno z posledných podujatí počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ v oblasti vedy a výskumu. Za ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa na ňom zúčastnili minister Peter Plavčan a štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová.
     Prestížna konferencia v oblasti výskumu a inovácií a budovania energetickej únie predstavuje významnú platformu na diskusiu o dôležitých otázkach európskej energetickej politiky. Cieľom je identifikácia priorít energetickej politiky a plánovanie budúcich akcií.
      „Len prostredníctvom integrovaného výskumu sa dá naplniť  stratégia zameraná na zabezpečenie konkurencieschopnosti a naplnenie cieľov vytýčených v Parížskej dohode o zmene klímy s orientáciou na výskum, vývoj a inovácie nízko uhlíkových technológií a komplexnú transformáciu energetického systému EÚ,“ uviedol minister Peter Plavčan.
     Podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič na konferencii prezentoval súčasné smery a výzvy energetickej únie: ,,V týchto dňoch sme predstavili najrozsiahlejší balík opatrení smerom k realizácii energetickej únie. Súčasťou balíka sú aj  opatrenia na urýchlenie inovácií v oblasti čistej energie, podporu verejných a súkromných investícií, ako aj na zmiernenie spoločenského dosahu prechodu k čistej energii. Myslím si, že ide o skutočnú reformu energetického systému. Chceme zabezpečiť, aby Európa fungovala ako Európa regiónov a neskôr ako jednotný energetický trh.  Očakávame, že vďaka navrhovaným opatreniam zmobilizujeme ročne 177 miliárd eur investícií, vznikne 900 tisíc nových pracovných miest, najmä v sektore energetickej efektívnosti a umožníme ročný rast HDP až o 1 %".
     Na dôležitosť výskumu a inovácií poukázal aj eurokomisár pre vedu, výskum a inovácie Carlos Moedas: "Európa potrebuje výskum a inovácie, aby sa do roku 2050 stala uhlíkovo neutrálnym spoločenstvom. Nemáme čas nazvyš. Musíme koordinovaným úsilím v Európe aj naprieč celým svetom, celým spektrom sektorov, mobilizovať verejné a súkromné investície do prelomových technológií pre naše spoločné dobro. Vieme, že máme odvážnu stratégiu na dosiahnutie tohto cieľa."
     Na konferencii vystúpili aj minister hospodárstva SR Peter Žiga a riaditeľ Medzinárodnej energetickej agentúry Fatih Birol. Svoje príspevky predniesli aj ďalší významní hostia, medzi ktorými boli aj predseda výboru pre priemysel, výskum a energetiku Jerzy Buzek a generálny riaditeľ DG Energy Dominique Ristori.
 
Súčasťou konferencie boli aj sprievodné podujatia:   
1. Networking4Innovation (N4I) k novým výzvam v oblasti energetiky,
2. Podujatie SETIS – Strategic Energy Technologies Information System Spojeného výskumného centra EÚ (JRC),
3. Valné zhromaždenie platformy EÚ pre udržateľnú technológiu jadrovej energetiky – Sustainable Nuclear Energy Technology Platform (SNETP),
4. Podujatie k inovatívnym a konkurencieschopným nízko uhlíkovým energetickým riešeniam založených na jadrovej energii – European Nuclear Cogeneration Industrial Initiative (NC2I),
5. Podujatie k programu Funding Innovative Low Carbon Energy Demonstration Projects: the NER 300.
 
     Viac informácií o konferencii nájdete na webovej stránke http://www.setplan2016.sk/.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku