S fungovaním kancelárie ministra sa dnes oboznámila druháčka Beátka

10.02.2017
     Exkurziu po kanceláriách, predstavenie zamestnancov i účasť na rokovaní ministra si dnes zažila druháčka Beátka zo základnej školy na Drieňovej ulici v Bratislave. Na pozvanie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zavítala spolu s rodičmi na pôdu ministerstva, aby sa pochválila svojim vysvedčením.
     „S Beátkou a jej rodičmi som sa stretol v meste pred niekoľkými týždňami a dohodli sme sa, že ma prídu navštíviť a pochváliť sa so známkami na polročnom hodnotení,“ objasnil dôvod návštevy minister Peter Plavčan.
     Školáčka si vyskúšala, aké je to sedieť v ministerskom kresle a dokonca sa na chvíľu stala účastníčkou reálneho pracovného rokovania ministra s vedením Slovenskej akadémie vied.
     Po jeho skončení si sadli spolu s Beátkinými rodičmi a strávili chvíle v príjemnom rozhovore. Beátka sa pochválila samými jednotkami na polročnom hodnotení i písomnou pochvalou, ktorú dostala. Ministrovi taktiež ako darček priniesla školský kalendár a milý obrázok. Ani sama pritom neobišla naprázdno, keďže jej minister daroval bábiku v ľudovom kroji. Na záver stretnutia minister Peter Plavčan po koncoročnom vysvedčení pozval celú triedu i s pani učiteľkou na návštevu ministerstva.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku