Rumunské veľvyslanectvo má záujem o spoluprácu s ŠPÚ

18.01.2018
     Štátny pedagogický ústav bude v budúcnosti spolupracovať v otázkach problematiky Rómov aj s rumunským veľvyslanectvom na Slovensku. Na pracovnom rokovaní v ŠPÚ hovoril s námestníkom ŠPÚ Jozefom Facunom prvý tajomník rumunskej ambasády v Bratislave Adrian Abrudan.
     Počas stretnutia diskutovali spolu o viacerých témach a možnostiach spolupráce, napríklad aj o spoločnej príprave a realizácii medzinárodných projektov zameraných na rómsku problematiku.
     Prvý tajomník rumunského veľvyslanca na Slovensku sa zaujímal najmä o vzdelávanie žiakov z rómskych komunít, konkrétne systém a obsah vzdelávania národnostných menšín. Tajomníka Abrudana tiež zaujali skúsenosti Slovenska pri získavaní medzinárodných grantov, ako aj podmienky a priebeh tvorby medzinárodných projektov, kde sú cieľovou skupinou Rómovia.
     Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk pozval zástupcov rumunskej ambasády na medzinárodnú konferenciu v rámci projektu Erasmus+ „Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia“, ktorú bude  ŠPÚ organizovať na budúci rok v Bratislave.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku