Romana Kanovská na návšteve v Senici

29.06.2015
     Štátna tajomníčka Romana Kanovská navštívila Strednú odbornú školu v Senici. Škola patrí medzi lídrov v odbornom vzdelávaní v Trnavskom kraji a každoročne uvedie na pracovný trh kvalifikovaných pracovníkov v 16-tich odboroch, medzi nimi napríklad aj murárov, maliarov, inštalatérov, automechanikov, ale aj kuchárov, čašníkov, cukrárov, či kaderníčky a kozmetičky.
     Počas prehliadky školy, na ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, previedol riaditeľ Pavol Paradeiser hostí areálom školy a ukázal aj odborné výcvikové pracoviská. Pozornosť upriamil aj na technické vybavenie zabezpečujúce výrobu vlastnej elektrickej energie a výrobu teplej úžitkovej vody.
     Stredná odborná škola v Senici patrí medzi popredné školy v oblasti využitia alternatívnych zdrojov energie a každoročne v tomto smere napreduje aj prostredníctvom súťaže Enersol SK, v ktorej pravidelne dosahuje výborné výsledky. 
     Počas návštevy štátnej tajomníčky sa konali na škole aj záverečné skúšky v učebných odboroch. Absolventom zaželala Romana Kanovská veľa šťastia a výsledky praktickej skúšky kuchárov posúdila aj osobne. Nasledovalo stretnutie s riaditeľmi škôl, p. Husárom zo Strednej odbornej školy technickej zo Zlatých Moraviec a p. Hargašom, riaditeľom Strednej odbornej školy v Novom Meste nad Váhom, s ktorými diskutovala aj o dôležitosti implementácie duálneho vzdelávania a systéme zavádzania nových učebných odborov.
     S riaditeľmi štyroch senických základných škôl sa dotkli dôležitosti a nevyhnutnosti spolupráce základných škôl so strednými aj v oblasti profesijnej prípravy žiakov.
     „Veľmi oceňujem, že stredná odborná škola v Senici poskytuje žiakom základných škôl tohto regiónu technické pracoviská a dielne, kde si môžu rozvíjať praktické zručnosti. Keďže základné školy nemajú dostatočné vybavenie na technickú výchovu, žiaci môžu využívať dielne strednej školy pod dohľadom odborníkov a majstrov. Je to ukážkový a nasledovania hodný príklad fungujúcej spolupráce medzi základnými a strednými odbornými školami v regióne. “
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku