Rokovanie o podpore vzdelávania v okrese Kežmarok

19.04.2016
    V utorok 19. apríla 2016 sa v súvislosti s plnením stanovených úloh v uzneseniach vlády k zákonu o podpore najmenej rozvinutých okresov a k prijatému Akčnému plánu rozvoja okresu Kežmarok, konalo pracovné stretnutie na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.
     Na rokovaní dominovala problematika rozširovania kapacít materských a základných ST_KK1škôl či problematika diagnostiky a rediagnostiky detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
     Zúčastnili sa na ňom Peter Krajňák štátny tajomník MŠVVaŠ SR, Anton Marcinčin splnomocnenec vlády pre najmenej rozvinuté okresy, Ábel Ravasz splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, ako aj ďalší prizvaní odborníci.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku