Riaditeľa ŠPÚ Ľudovíta Hajduka prijala riaditeľka bavorského inštitútu ISB

20.11.2017
     Riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Ľudovíta Hajduka s delegáciou prijala riaditeľka Štátneho inštitútu pre kvalitu škôl a výskum vzdelávania v Mníchove (Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München - ISB) Karin E. Oechslein. Na pracovnom rokovaní hovorili spolu o nadchádzajúcej spolupráci obidvoch inštitúcií v oblasti vzdelávania, o uplatňovaných kritériach kvality škôl v Bavorsku, o príprave spoločného metodického a didaktického výskumu a spoločných medzinárodných projektoch, zameraných na skvalitňovanie výučby v základných, stredných a špeciálnych školách a gymnáziách.
     „Na jednej aj druhej strane si vieme predstaviť spoluprácu v oblasti projektov zameraných na aplikáciu osvedčených kritérií na hodnotenie kvality škôl, digitalizáciu, inklúziu, národnostné menšiny, politické vzdelávanie, čo je v podstate výchova k demokratickým hodnotám a ľudským právam alebo aj začleňovanie cudzincov a ich detí do vzdelávacieho procesu,“ zhrnul po rokovaní riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.
     Nemecké spolkové krajiny majú vlastné a úspešné školské systémy, rovnako slobodný štát Bavorsko má veľmi dobre vypracovaný školský vzdelávací systém aj vďaka štátnym inštitúciám, ktoré sa starajú o kvalitu základných, stredných odborných a špeciálnych škôl ako aj gymnázií. Úlohou ISB je prepojiť výskum z vysokých škôl so základnými a strednými školami, čo v praxi znamená, že výsledky výskumu vysokých škôl pretavia do reči, jazyka, ktorý je pre učiteľov čitateľný a až potom pripravujú rámcové učebné plány a rôzne praktické príklady.
     „Pred časom sme mali problémy s čitateľskou gramotnosťou detí v základných školách, ktoré nedosahovali popredné priečky v medzinárodným testovaniach vedomostí. Pripravili sme projekt na zlepšenie situácie v školách, pričom sme sa sústredili na to, aby zadaniu rozumeli v prvom rade učitelia, a čítanie kníh sa rozvinulo vo všetkých predmetoch. No a výsledky našej práce sa veľmi skoro osvedčili v praxi,“ povedala riaditeľka ISB Karin E. Oechslein, podľa ktorej vzdelávací systém v Bavorsku sa osvedčil a nie je potrebné ho meniť. 
     Príležitostí na efektívnu spoluprácu medzi ŠPÚ a ISB je dosť. O tom sú presvedčení riaditelia obidvoch inštitúcií, ktorí chcú v najbližších mesiacoch podpísať memorandum o vzájomnej spolupráci a potom pripraviť prvé spoločné projekty v rámci projektu Erasmus+.
     „Máme záujem o kooperáciu ŠPÚ a ISB pri riešení spoločensky aktuálnych tém, ktoré rezonujú v Európskej únii a sú dôležité aj pre naše dve republiky. Pritom nejde len o otázku nemeckej národnostnej menšiny na Slovensku, ale napríklad cez Erasmus+ vidíme možnosti úzkej spolupráce napríklad v oblasti ľudských práv, inklúzie alebo programov vzdelávania detí v druhom cudzom jazyku,“ spresnil riaditeľ ŠPÚ.
     Členovia delegácie z ŠPÚ sa v Mníchove stretli na pracovnom rokovaní aj s predsedníčkou Medzinárodného inštitútu a asociácie slovenských vzdelávacích centier a riaditeľkou Slovenského vzdelávacieho centra pre deti v Mníchove Jarmilou Buchovou, keďže prácu slovenských vzdelávacích centier v zahraničí Štátny pedagogický ústav v Bratislave aktívne podporuje.  
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku