Riaditeľ ŠPÚ vystúpil na konferencii v Osvienčime

07.03.2017
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk na medzinárodnej konferencii v poľskom Osvienčime univerzite vystúpil s hlavným referátom, v ktorom sa zameral na najdôležitejšie úlohy vzdelávania a mediálnej výchovy v súčasnej Európe.
     Vo svojom vystúpení podčiarkol dôležitosť inštitucionalizmu v médiách, najmä v súvislosti s dodržiavaním etického kódexu a normatívnych princípov médií pri informovaní o dianí v súčasnosti, v minulosti, ale aj v reklame. Etika má podľa neho pri vzdelávaní a mediálnej výchove významné postavenie ako súhrn noriem, kódexov, smerníc pre dodržiavanie morálky.
     „Jediný efektívny nástroj médií je aj v súčasnom zložitom svete verifikovanie zverejnených informácií. Novinárska etika, jej dodržiavanie, uplatňovanie morálnych zásad je mimoriadne dôležitá pre dôveryhodnosť nielen médií, ale celej spoločnosti v celosvetovom kontexte. Etická samoregulácia preto musí fungovať od samostatných zamestnancov, cez národné až po nadnárodné inštitúcie. Študentov musíme viesť k tomu, aby pochopili, že morálka musí byť v súlade s profesionálnosťou a stavovskou úrovňou médií, aj keď faktom je, že existujú viaceré pravdy, subjektívna, objektívna a pragmatická, ktorá sleduje predovšetkým zisk,“ uviedol Hajduk.
     Riaditeľ ŠPÚ sa okrem účasti na medzinárodnej konferencii dohodol s rektorom Štátnej vysokej školy v Osvienčime prof. Witoldom Stankowskim na spolupráci v rámci projektu Erasmus+. Súčasťou pracovnej cesty do Osvienčimu bola aj prehliadka koncentračného tábora.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku