Riaditeľ ŠPÚ odovzdal cenu víťazom celoslovenskej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

11.06.2018
     V Základnej škole s materskou školou kráľa Svätopluka v Šintave už po deviaty raz ožilo Svätoplukovo kráľovstvo odovzdávaním ocenení žiakom a učiteľom, ktorí najlepšie uspeli v celoštátnej súťaži s rovnomenným názvom. Počas Dňa školy, tradične spojeného s tvorivými dielňami detí a zaujímavými prednáškami, si 8. júna prevzali ceny žiaci a učitelia zo všetkých končín Slovenska.   
     „Teší nás, že žiaci a učitelia zo všetkých krajov Slovenska, majú z roka na rok väčší záujem o túto súťaž, registrovanú ministerstvom školstva, pretože rozvíja zručnosti detí vo výtvarnej, literárnej i elektronickej oblasti a zároveň obohacuje ich vedomosti zo slovenskej histórie, povzbudzuje k budovaniu národnej hrdosti, vlastenectva ak sebareflexii našej národnej identity. Zároveň však venuje pozornosť aj aktuálnym témam našej súčasnosti,“ povedal na slávnostnom podujatí riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.  
     Do 9. ročníka súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva bolo prihlásených spolu 784 prác zo všetkých krajov Slovenska, z toho 590 vo výtvarnej časti, 162 v literárnej časti a 32 v elektronickej časti. Zapojili sa všetky kraje na Slovensku. Spomienka na minulosť, Tohto človeka si vážim, Keby som bol Svätopluk a Veľká Morava – tak zneli 4 témy súťaže, ktoré boli spoločné pre všetky jej časti a kategórie.
     Súťaž pre základné školy Svätoplukovo kráľovstvo ožíva, registrovanú MŠVVŠ SR, organizuje Základná škola s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, ktorá je spolu s Maticou slovenskou aj vyhlasovateľom súťaže na celoštátnej úrovni. Trvalú záštitu nad súťažou má od roku 2015 predseda parlamentu SR.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku