Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk: Učebnice s morálnym odkazom osobností našich dejín sú v súčasnosti mimoriadne aktuálne

17.08.2016
     V Martine si dnes na Národných matičných slávnostiach pripomenuli 100. výročie úmrtia básnika, prozaika, kritika, novinára, publicistu a vydavateľa Svetozára Hurbana Vajanského. Táto ústredná osobnosť slovenského národného diania na prelome 19. a 20. storočia prežila najplodnejšie roky svojho pohnutého života v Martine, kde je na Národnom cintoríne aj pochovaná. 
     Matičiari a ich hostia z domova i zo zahraničia, vrátane podpredsedníčky Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Evy Smolíkovej (SNS) a riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Ľudovíta Hajduka, si rovnako pripomenuli aktuálne 150. výročie úmrtia Karola Kuzmányho, ktorý zomrel 14. augusta 1866 v Turčianskych Tepliciach.
     Rozšírené predsedníctvo Matice slovenskej (MS) tiež vyhlásilo Rok Jozefa Miloslava Hurbana 2017, keďže v budúcom roku  uplynie 200 rokov od jeho narodenia. Podľa riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Ľudovíta Hajduka pripomínanie si odkazu našich národných buditeľov nielen v učebniciach dejepisu a slovenčiny má veľký význam práve v súčasnosti.
     „Je dôležité si uvedomiť  historický i morálny odkaz národných buditeľov, ktorý priniesli Slovensku. Uvedomiť si, aké sú skutočné morálne hodnoty, čo pre nás znamená kultúrnaMS9 identita a národná hrdosť. To je výsostne aktuálna téma práve v tejto dobe, keď vidíme, čo sa deje v Európe, ako je potrebné posilňovať kultúrnu a národnú identitu,“ uviedol na matičných slávnostiach v Martine riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
     V matičnom Parku sv. Cyrila a Metoda dnes takisto odhalili bustu Svetozára Hurbana Vajanského, na ktorú finančne prispel predseda SNS Andrej Danko, ako aj bustu zakladateľa a prvého predsedu Slovenskej ligy v Amerike Štefana Furdeka. Päťtisíc dolárov na ňu vyzbierali členovia Prvej katolíckej slovenskej jednoty v USA.
     „Slovensku veľmi chýba panteón vzácnych osobností národných dejín, takže my v Martine, v sídle Matice, to naprávame a k Bernolákovi, Franciscimu, Moysesovi, Kuzmánymu, Hlinkovi, Štúrovi a Cígerovi-Hronskému pribudli dnes ďalší dvaja dejatelia,“ uviedol predseda Matice slovenskej Marián Tkáč.
     V sídle Matice slovenskej na Ulici P. Mudroňa 1 sa popoludní uskutočnila aj vernisáž výstavy pri príležitosti 90. výročia slávnostného otvorenia tejto druhej budovy MS. Výstava je vytvorená z dokumentov uložených v archíve MS a potrvá do 31. októbra tohto roka.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku