Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk prijal zástupcu OSN vo Viedni Martina Nesirkyho

07.02.2017
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk sa dohodol s riaditeľom Informačnej služby OSN vo Viedni (United Nations Information Service) Martinom Nesirkym na ďalšej spolupráci v oblasti podpory ochrany ľudských práv. 
     Spolupráca ŠPÚ a Úradu OSN vo Viedni sa začala v novembri minulého roka spoločným workshopom pre učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov vo vyššom strednom vzdelávaní zo Slovenska. Vzdelávacia aktivita na tému Výučba o Organizácii Spojených národov a cieľoch trvalo udržateľného rozvoja  bola organizovaná Štátnym pedagogickým ústavom v spolupráci s Informačným servisom Organizácie Spojených národov vo Viedni a Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov so sídlom v Rakúsku. 
      „S pánom riaditeľom sme sa dohodli, že budeme pokračovať v našej spolupráci  pri príprave workshopu  pre učiteľov tento rok v máji a aj prostredníctvom projektu celosvetovej kampane Spolu (Together). Spolu s riaditeľom UNIS pánom Nesirkym sme predrokovali aj možnosti ďalšej spolupráce v oblasti ochrany ľudských práv, vrátane prevencie proti radikalizácii, narastaniu extrémizmu a xenofóbie, napríklad v rámci projektu Slovenskej a českej  regionálnej akadémie - Inkluzívne a demokratické školské prostredie pre všetkých“, uviedol po rokovaní riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku