Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal atašé pre jazykovú spoluprácu francúzskeho veľvyslanectva

19.09.2016
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal v ŠPÚ atašé pre jazykovú spoluprácu Veľvyslanectva Francúzskej republiky v Slovenskej republike Emannuelle Daill.
     Hovorili spolu o vzájomnej spolupráci v jazykovom vzdelávaní francúzštiny a o príprave spoločného vzdelávacieho programu pre učiteľov francúzskeho jazyka. ŠPÚ, v spolupráci s francúzskymi odborníkmi, pripraví návrh vzdelávacieho programu, ktorý predloží ministerstvu školstva na akreditáciu pre rozvoj a ďalší rast učiteľov francúzskeho jazyka. 
     „Štátny pedagogický ústav sa stane partnerom celosvetovej, profesijne orientovanej siete učiteľov francúzskeho jazyka na výmenu pedagogických skúseností z výuky francúzštiny ako cudzieho jazyka. Myslím si, že to bude veľmi prospešné pre učiteľov a školy na Slovensku,“ zhodnotil rokovanie riaditeľ ŠPÚ Hajduk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku