Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk odovzdal učiteľom osvedčenia o ukončení inovačného vzdelávania CLIL

28.11.2016
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. odovzdal učiteľom, absolventom inovačného vzdelávania „Metóda CLIL vo vyučovaní všeobecno – vzdelávacích predmetov v základnej škole – teoretický modul“ , osvedčenia o ukončení vzdelávania, ktorým získali kompetenciu CLIL učiteľa v základnej škole. Počas jedného roka, učitelia základných škôl z celého Slovenska, absolvovali 85 hodín vzdelávania, počas ktorých získali podrobné znalosti o metodickom prístupe CLIL, o jeho princípoch a cieľoch.
     „Považujem spoluprácu Štátneho pedagogického ústavu s učiteľmi a školami za najdôležitejšiu súčasť činnosti ŠPÚ, pretože je prepojená priamo s praxou a inovačné vzdelávanie sa v metóde CLIL je jednou z takýchto činností“, uviedol riaditeľ ŠPÚ doc. Ľudovít Hajduk. 
     Súčasťou vzdelávacieho procesu bolo naučiť absolventov, ako si vybrať vhodné učivo,  ako ho spracovať, ako integrovať učivo a pracovný jazyk (cudzí jazyk).  Spolu s lektorkami si učitelia precvičili plánovanie a prípravu vyučovacej hodiny s použitím metodického prístupu CLIL, ako aj prípravu pracovných listov. Inovačné vzdelávanie ich pripravilo na samostatnú prácu pri príprave a výučbe CLIL hodín v školách.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku