Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk ocenil učiteľku Evu Gašparovú za dlhoročnú prácu pre rómsky jazyk

22.03.2017
     Pri príležitosti zasadnutia novej predmetovej komisie pre rómsky jazyk, literatúru a rómske reálie riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk ocenil učiteľku Evu Gašparovú zo Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie v Košiciach za dlhoročnú prácu v oblasti rómskeho jazyka, ktorá je držiteľkou ocenenia v rámci projektu Roma Spirit.
     „Projekt je zameraný na podporu aktívnej snahy všetkých, ktorí sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov, preto som presvedčený, že je aj povinnosťou ŠPÚ takéto aktivity učiteľov podporovať aj prostredníctvom  ocenení“, uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.
     Nová predmetová komisia sa zaoberala otázkou udržateľnosti škôl, ktoré učia rómsky jazyk a literatúru. Jej členovia sa zhodli v tom, že žiaci stredných škôl by mali mať možnosť maturovať z rómskeho jazyka a literatúry aj externou formou, ktorú by mal zabezpečiť Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM). K dispozícii sú vzdelávacie štandardy z rómskeho jazyka a literatúry, ktoré sú súčasťou Štátnych vzdelávacích programov. Na podporu tohto procesu bude možno využiť pedagogické materiály z rómskeho jazyka, na ktorých ŠPÚ v súčasnosti pracuje. Materiály pripravuje podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky v rámci medzinárodného projektu Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia, financovaného Európskou Úniou v rámci programu Erasmus+.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku