Rezorty školstva a životného prostredia podpísali memorandum o spolupráci

06.10.2015
     Zabezpečenie dostatku kvalifikovaných odborníkov v oblasti vodného hospodárstva a staviteľstva – to je jedným z hlavných cieľov memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR a Ministerstvom životného prostredia SR.
     V rámci otvorenia 19. ročníka študentského veľtrhu Akadémia & Vapac v Bratislave dnes dokument slávnostne podpísali za MŠVVaŠ SR štátna tajomníčka Romana Kanovská a šéf rezortu životného prostredia Peter Žiga. Svoje podpisy následne doplnili aj predstavitelia spolupracujúcich vysokých škôl – STU v Bratislave, TU v Košiciach, TU vo Zvolene a EU v Bratislave.
     „Som presvedčená, že takáto forma spolupráce, akú sme dnes spečatili podpisom, je tou správnou cestou a umožní nám v budúcnosti účinným spôsobom preventívne riešiť podobné problémy s nedostatkom kvalifikovaných špecialistov aj v iných odboroch,“uviedla R. Kanovská. Podľa ministra P. Žigu Slovensko síce malo dosť odborníkov v oblasti vodohospodárstva, avšak, už v blízkej budúcnosti by ich mohlo byť nedostatok, a preto sa rozhodli pristúpiť k takémuto riešeniu.
     Po slávnostnom podpise memoranda a symbolickom otvorení veľltrhu prestrihnutím pásky si Romana Kanovská i Peter Žiga pozreli prezentácie vysokých škôl a viacerých štátnych inštitúcií.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku