Rezort školstva podporí športovú infraštruktúru na Slovensku sumou 32,5 mil. eur

     Materiál týkajúci sa športovej infraštruktúry z dielne ministerstva školstva schválila vláda SR. Vďaka finančným prostriedkom vo výške 32,5 mil. eur tak budú môcť byť podporené projekty výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry národného významu.
     Schválenie dokumentu s názvom Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu vládou SR privítal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan (nom. SNS), podľa ktorého sa podarilo naplniť jeden z ďalších cieľov, ku ktorému sa jeho rezort zaviazal v Programovom vyhlásení vlády SR. Podpora športu je totiž prioritou Slovenskej národnej strany, a to nielen z pohľadu zabezpečenia zdravého životného štýlu každého občana, ale rovnako aj z pohľadu podpory rozvoja zanedbaných regiónov prostredníctvom revitalizácie športovísk, vonkajších ihrísk či telocviční.
     Ako povedal minister školstva Peter Plavčan: „Podporovať pohyb a zdravý životný štýl mladých ľudí a rozvíjať športové talenty sa nedá bez vytvorenia adekvátnych podmienok na športovanie. Verím, že športoviská, ktoré budú v dohľadnej dobe, či už nanovo vybudované, alebo zrekonštruované, pritiahnu nielen deti, mládež, ale aj celú verejnosť do svojich priestorov a zabezpečia im potrebné zázemie na trávenie voľnočasových pohybových a športových aktivít“.
    
Minister Plavčan dodal, že financie pôjdu hlavne do miest, kde sa podpora športu vo veľkej miere v minulosti zanedbávala, ako napríklad Košice, Prešov či Poprad.
     Po prvýkrát bude na Slovensku vybudované Kartingové a motoristické centrum mládeže (v sume 2,34 mil. eur),ktoré bude slúžiť nielen profesionálnym športovcom, ale aj verejnosti a pomôže pri výchove mladých talentov. Finančné prostriedky budú poskytnuté tiež na výstavbu Športového centra v bežeckom lyžovaní na Štrbskom Plese,vďaka ktorým sa vybuduje nielen nový športový objekt, ale aj zabezpečí potrebné technické zariadenie.
     Ďalšia oblasť podpory sa zameria na investície do športovej infraštruktúry národných športových zväzov, konkrétne futbalových ihrísk, ktoré sa využívajú na tréningovú prípravu a zápasovú prax pre mládežnícke družstvá futbalových klubov, na výstavbu tréningových futbalových ihrísk s umelou trávou, ako aj obnovuhokejovej infraštruktúry. Rovnako sa vďaka finančnej dotácii ráta s vytvorením vhodných podmienok na športovú prípravu pre reprezentantov a mladú nastupujúcu generáciu rýchlostných kanoistov v Stredisku rýchlostnej kanoistiky v Komárne.
     Zmodernizované budú tiež športoviská pre potreby organizovania významných športových podujatí. Spomenúť možno cyklistický štadión v Prešove či v súvislosti s už ukončenými Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji hráčov do 18 rokov rekonštrukciu zimných štadiónov v Poprade a Spišskej Novej Vsi.
     Rezort školstva navrhujev materiáli z rozpočtovanej sumy 32,5 mil. eur vyčleniť vo forme bežných výdavkov 4,85 mil. eur na zabezpečenie ďalších úloh vyplývajúcich zo zákona o športe. V rámci nich by sa mali pokryť výdavky na organizáciu významných súťaží konaných  na Slovensku v tomto roku (1,19 mil. eur) a na zabezpečenie prípravy a účasti reprezentantov SR na XXIII. zimných olympijských hrách a XII. zimných paralympijských hrách v Pjongčangu (1,51 mil. eur).
     Zvyšok z tejto sumy (2,15 mil. eur) pôjde na realizáciu národných projektov športu pre všetkých so zameraním na mládež, športové vybavenie škôl, ako aj na rozšírenie informačného systému v športe a pasportizáciu športovej infraštruktúry.

Foto: TASR

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky