Rezort školstva má záujem o užšiu spoluprácu s Ústavom pamäti národa

20.10.2016
     Využívanie textových a audiovizuálnych diel, prednášky pre žiakov i pedagógov či exkurzie. To sú niektoré z možných foriem spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR a Ústavom pamäti národa (ÚPN), o ktorých obe strany rokujú. Cieľom rozbiehajúcej sa spolupráce je zvýšiť povedomie žiakov o tienistých obdobiach našich dejín, napomôcť v boji proti šíreniu extrémizmu, ako aj zatraktívniť vzdelávanie žiakov i pedagógov.
     Aj o týchto témach informovali dnes predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák a štátny tajomník MŠVVaŠ SR Peter Krajňák na spoločnej tlačovej konferencii, ktorá sa konala v rámci prvého dňa otvorených dverí v ÚPN.
      „Ústav pamäti národa vytvoril viacero zaujímavých publikácií a filmov, ktoré by mohli školy využiť pri výučbe. V spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom posúdime ich súlad so Štátnym vzdelávacím programom a vybrané diela následne odporučíme ako učebné materiály,“ priblížil jednu z foriem spolupráce Peter Krajňák. Podľa neho je vhodné, aby školy mohli využívať odborný potenciál pracovníkov ÚPN.
     Ústav pamäti národa patrí medzi miesta, ktoré školám odporučil rezort školstva navštíviť vo svojom usmernení proti šíreniu extrémistických ideológií, čo hneď niekoľko bratislavských gymnázií aj využilo.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku