Rezort školstva a Nové školské odbory budú spolupracovať na príprave reformy školstva

03.05.2016
      Dohodou o zapojení Nových školských odborov do prípravy reformných krokov v školstve sa skončilo dnešné stretnutie ich zástupcov s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Petrom Plavčanom.
     Témou diskusie boli okrem zvyšovania platov aj otázky súvisiace s kompetenciami zriaďovateľov pri voľbe riaditeľa, problematika riešenia mobbingu a bossingu a taktiež pokračovanie procesu debyrokratizácie.
     „Zástupcovia Nových školských odborov prejavili záujem o spoluprácu na príprave reformy, dohodli sme sa, že ich prizveme k rokovaniam. V prípade témy debyrokratizácie som požiadal o predloženie ich predstavy o ďalšom odbúravaní nadbytočnej a zaťažujúcej administratívy ,“ konštatoval po stretnutí minister Plavčan. Ako ďalej doplnil, je absolútne otvorený podnetom, ktoré vychádzajú z praxe a môžu poslúžiť ako užitočný podklad pre ďalšie kroky ministerstva.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku