Regionálne športové hry majú žiakov ZŠ motivovať k pohybu

13.06.2013
     Celkovo viac ako 4 tisíc žiakov základných škôl v šiestich regiónoch Slovenska sa v týchto dňoch zapája do Regionálnych športových hier detí ZŠ, ktoré sa organizujú na úrovni miestnej, resp. mestskej samosprávy.V piatok 14. júna budú športovať žiaci z Košického regiónu a v stredu 19. júna si svoje sily zmerajú žiaci v Sobraneckom regióne.
     Cieľom projektu je pripraviť pre žiakov také športové aktivity, ktoré sú im najbližšie a získať ich pre pohyb a súťaženie. Zámerom je zapojiť do športových hier menšie obce, v ktorých majú deti menej možností preukázať svoj talent a zručnosti. Podujatie je taktiež príležitosťou pre trénerov nájsť športovo nadaných žiakov a ponúknuť im realizáciu vo svojich športových kluboch.
     Nad projektom prevzal záštitu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič a splnomocnenec vlády SR pre šport Dušan Galis. Športové hry sa už uskutočnili v Banskobystrickom, Oravskom a Myjavskom regióne. Ďalšie sa budú konať 12. júna v Malokarpatskom, 14. júna v Košickom a 19. júna v Sobraneckom regióne.
     Košice budú hostiť viac než 1000 detí a  100 učiteľov  z  30 základných škôl. Podujatie sa uskutoční v športovom areáli Galaktik a na futbalovom ihrisku Dneperská, kde  si žiaci základných škôl  zmerajú sily  vo futbale, vybíjanej, basketbale, volejbale, tenise, stolnom tenise, atletike a tí najmenší v mini olympiáde. Registrácia športovcov začne od 7:30 hod. Slávnostné zahájenie je naplánované na 9:00 h v Športovom areáli Galaktik na Galaktickej 9 v Košiciach. Vyhodnotenie jednotlivých disciplín prebieha priamo na jednotlivých športoviskách. Podujatie organizačne zastrešuje  Futbalový klub Galaktik s celým tímom rozhodcov, ktorí budú dohliadať na jednotlivé súťažné disciplíny  a  50 dobrovoľníkov sa bude starať o bezproblémový priebeh akcie. V prípade Sobraneckého regiónu, domovom regionálnych športových hier bude futbalový štadión - MFK Sobrance, na ktorom si žiaci zmerajú sily vo futbale, vybíjanej, behu, hádzanej, vo volejbale a atletike. Spomínané podujatie sa uskutoční 19. júna o 9:00 hod.
     Na základe vyhodnotenia podujatia organizátormi v jednotlivých regiónoch a v prípade pozitívnych ohlasov budú športové hry detí ZŠ rozšírené aj do ďalších oblastí Slovenska. V tomto ročníku rezort školstva finančne podporuje podujatie v každom regióne v priemere sumou 32 tis. eur, čo spolu predstavuje 192 tis. eur.

Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku