Reč nie iba o peniazoch

14.12.2015
     Nie len ako počítať, ale najmä ako zaobchádzať s peniazmi treba učiť žiakov odmalička. Svoje o tom vedia učitelia, ktorí sa zúčastnili odborno-metodického seminára s názvom: „Prečo rozvíjať  finančnú gramotnosť u žiakov 1. stupňa ZŠ?“
     Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra Nitra uskutočnilo odborno-metodický seminár pre učiteľov 1. stupňa ZŠ akoordinátorov finančnej gramotnosti na škole dňa 8. decembra.Cieľom seminára bolo oboznámiť učiteľov s Národným štandardom finančnej gramotnosti, úlohami koordinátora finančnej gramotnosti na škole, vypracovaním koncepcie začleňovania finančnej gramotnosti v škole. Účastníci si zároveň osvojili praktické a metodické námety na realizovanie aktivít z oblasti finančnej gramotnosti a tvorbu scenárov vyučovacích hodín.
     Súčasťou podujatia bolo predstavenie ukážok odborných publikácií, ktoré možno použiť pri začleňovaní  tém finančnej gramotnosti do vyučovacieho procesu, ako aj publikované práce z osvedčenej pedagogickej skúsenosti vybraných učiteľov a ich prezentácia edukačných aktivít.
     Seminára sa zúčastnilo 30 učiteľov základných škôl Nitrianskeho samosprávneho kraja. Na seminári vystúpili zástupkyne KR PZ Nitra – kpt. Mgr. Oľga Miková a Kpt. Mgr. Iveta Matejovová, ktoré predstavili preventívnu činnosť policajného zboru v oblasti korupcie, trestných činov a priestupkov.

Štart v Bratislave
     Seminár k finančnej gramotnosti zorganizovalo 9. októbra 2015 aj Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra Bratislava. Podujatia sa zúčastnilo 38 učiteľov z 24 základných škôl bratislavského kraja.
     Účasť na seminári prijali experti z oblasti financií a boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí: Ing. Jozef Bača, M.Phil., PhD. s prednáškou na tému „Ako sa orientovať vo svete financií“ a nadporučík Mgr. Marián Kušnier s prednáškou na tému „Učíme sa žiť bez korupcie“.
     V rámci seminára účastníci získali tiež dôležité informácie o aktuálnej ponuke Metodicko-pedagogického centra Bratislava pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov v  oblasti rozvíjania finančnej gramotnosti na základných školách.
     Vzhľadom na veľmi pozitívnu odozvu zo strany účastníkov seminára sa vedenie Regionálneho pracoviska Metodicko-pedagogického centra Bratislava rozhodlo pripraviť a zorganizovať ďalšie odborno-metodické semináre, ktoré budú určené učiteľom a koordinátorom pre finančné vzdelávanie aj na 2. stupni základných škôl a následne aj pre stredné školy.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku