Reakcia ministerstva školstva na útok opozičných poslancov k téme eurofondov

25.07.2017
     Vyjadrenie opozičných poslancov vnímame len ako útok opozície, ktorý pramení z neznalosti problematiky a zároveň je reakciou na úspechy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pod vedením súčasného ministra Petra Plavčana.
     Ministerstvo školstva pod vedením súčasného ministra pripravilo totiž viacero dôležitých návrhov, ktoré postupne zavádza do praxe. Navyše zlepšuje pracovné podmienky pedagógov a rekordne sa zvyšujú aj platy učiteľov, čo dokazuje včerajšie schválenie opätovného zvýšenia platov aj v septembri 2017 vládou SR, čo možno považovať za historický úspech Slovenskej národnej strany.
     Je dôležité upozorniť, že zámerom vyhlasovaných výziev z operačného programu Výskum a inovácie je nielen podpora samotného výskumu, ale cieľom je najmä spolupráca medzi podnikateľským a akademickým sektorom, resp. ostatnými výskumnými inštitúciami, ktoré sú v projektoch zapojené formou partnerstva.
     Ako deklaroval minister školstva, proces odborného hodnotenia doručených projektov vo výzve na podporu Dlhodobého strategického výskumu a vývoja ešte nie je ukončený a preveruje ho riadiaci orgán. Ministrovi totiž záleží na tom, aby bol celý proces absolútne transparentný a nespochybniteľný.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku