Reakcia ministerstva školstva k téme Študentský pôžičkový fond a zdravotné poistenie

01.06.2016
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa ohradzuje voči dezinformáciám šíreným denníkom SME. Minister Peter Plavčan nikdy nebol a ani v súčasnosti nie je vyšetrovaný žiadnym slovenským orgánom. Počas jeho pôsobenia v orgánoch Študentského pôžičkového fondu, sa tejto inštitúcii mimoriadne ekonomicky darilo. Bolo všeobecne známe, že fond zhodnocoval voľné finančné prostriedky formou zmeniek v Slavii Capital.
     Fond svoju výročnú správu s uvedenými informáciami za príslušné roky 2008 – 2010 odovzdával v jednom exemplári MŠ SR, v 1 exemplári ŠRVŠ SR a 260 x do NR SR, teda mali ju nielen členovia výborov – školstva a financií, ale aj ostatní poslanci. V tom čase teda všetci poslanci vedeli o danej aktivite a nikto nemal pripomienky.
     V období dvoch finančných kríz, keď padali banky, fond vykazoval výborné ekonomické výsledky, a to absolútne zákonným spôsobom. Výhodnú pôžičku v tom čase získali všetci študenti, ktorí o ňu prejavili záujem.
     Zdravotná starostlivosť sa poskytovala zamestnancom striktne v súlade so zákonom. Nie je pravda, že išlo o 875 eur ročne. Suma bola polovičná. Tiež nie je pravda, že fond zaplatil poplatok za rodinných príslušníkov svojich zamestnancov. Tí len získali zľavu od poskytovateľa, ale poplatok si museli zaplatiť sami.
     Rovnako nie je pravdivá informácia o tzv. protizákonných odmenách poskytovaných členom orgánov. Tým, ktorí peniaze na rozdiel od Petra Plavčana nevrátili, dalo za pravdu 23 rozsudkov prvostupňových a odvolacích súdov, vrátane verdiktu Najvyššieho súdu SR.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku