Rada ESA rozhodla o budúcich vesmírnych programoch

05.12.2016
     Delegácia Slovenskej republiky vedená vedúcou služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Helenou Polákovou sa v dňoch 1. - 2. decembra 2016 zúčastnila na zasadnutí Rady Európskej vesmírnej agentúry (ESA) na ministerskej úrovni vo švajčiarskom Luzerne.
      Ministri z 22 členských štátov ESA zodpovední za vesmírne aktivity spolu so Slovinskom, Kanadou, ako aj pozorovateľmi sa stretli, aby rozhodli o budúcich vesmírnych programoch a ich rozpočte. Zástupcovia členských štátov a pozorovateľov informovali o pokroku spolupráce jednotlivých krajín s ESA v rokoch 2014 - 2016. Slovenská delegácia uviedla, že účasť v PECS (Plán pre Európske spolupracujúce štáty) projektoch ESA otvára nové príležitosti pre rozvoj kozmických aktivít v Slovenskej republike. Za Slovensko boli delegátom prezentované novinky v tejto oblasti ako napríklad prvý slovenský satelit alebo vytvorenie národného registra kozmických objektov. Osobitne bol vyzdvihnutý aj príspevok predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ  k rozvoju nových vzťahov EÚ a ESA.
     Členské štáty v rámci Rady schválili rozpočet vo výške 10,3 mld. eur, ktoré sa investujú do jednotlivých vesmírnych programov do roku 2025.
Po predchádzajúcom predsedníctve Švajčiarska Rade ministrov predsedalo Španielsko, najbližšie stretnutie na ministerskej úrovni sa uskutoční v roku 2019 v Španielsku.


*Európska vesmírna agentúra alebo Európska kozmická agentúra (ESA, European Space Agency) je medzivládna organizácia na výskum vesmíru založená v roku 1974, ktorá má v súčasnosti 22 členských štátov. Sídlo jej riaditeľstva je v Paríži a jej jednotlivé centrá sú vo zvyšných členských štátoch. Členmi ESA sú: Belgicko, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo a Taliansko. Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Slovensko, Slovinsko a Kanada spolupracujú s ESA na niektorých projektoch na základe vzájomných zmlúv. Slovensko sa stalo členom ESA 16. februára 2015 podpisom zmluvy o spolupracujúcom štáte. V apríli 2010 podpísalo s ESA prvú základnú zmluvu – tzv. Dohodu o spolupráci (Cooperation Agreement). ESA tiež spolupracuje s Európskou úniou, od ktorej je inak nezávislá.
 
 
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku