Prvý elektronický zber údajov pre financovanie škôl dopadol veľmi úspešne

09.10.2018
     Od 15. do 30. septembra 2018 prebiehal na Slovensku prvýkrát oficiálny zber údajov zo škôl a školských zariadení pre účely financovania elektronicky prostredníctvom Rezortného informačného systému (RIS). Svoju povinnosť zaslať informácie o žiakoch a zamestnancoch si splnilo 99,7 % vzdelávacích zariadení.
     „Som rada, že školy pristúpili k zberu zodpovedne a takmer všetky zaslali požadované údaje. Svedčí to o tom, že prípravná fáza, vrátane školení po celom Slovensku či poskytnutia video návodov, bola zvládnutá dobe. Zákonnú povinnosť si v termíne nesplnilo len 19 škôl, teda menej ako 0,3 percenta. V priebehu minulého týždňa sme s nimi komunikovali a k dnešnému dňu chýbajú údaje už len z 12 škôl,“ uviedla ministerka školstva Martina Lubyová. 
     Systém zasielané údaje spracovával bez väčších problémov, tzv. dávku spracoval v priemere za 29 sekúnd. Dlhšie lehoty spracovania dávky sa vyskytli v pondelok 17. septembra v špičkových hodinách, čo prevádzkovateľ systému vyriešil jeho optimalizáciou. Významnou zmenou oproti klasickému zberu z minulých rokov bolo, že dáta sa nezbierali v kumulatívnej, ale jednotkovej forme.
     Začiatok zberu údajov zo zákona pripadá na 15. septembra, pričom tento rok to bola sobota. Napriek tomu Základná škola s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou zaslala údaje do systému už minútu po polnoci. Len o osem minút dlhšie to trvalo Materskej škole na Bystrickej ceste v Ružomberku.
     „Drvivá väčšina škôl zaslala dávku v prvých piatich dňoch lehoty. Len pár desiatok z celkového počtu 6 901 škôl a školských zariadení čakalo na poslednú chvíľu. Tých sme v spolupráci s prevádzkovateľom systému aktívne kontaktovali a pomáhali riešiť prípadné problémy,“ konštatovala Martina Lubyová.

     Rezortný informačný systém je  centrálnym registrom rezortu školstva. Jeho úlohou je zbierať jednotkové údaje a efektívne ich využívať pre riadenie rezortu. Podľa novely zákona 597/2003 Z. z. zabezpečuje podklady pre adresné financovanie škôl a školských zariadení od septembra 2018. Základnými výhodami RIS sú ušetrenie byrokracie, adresnejšie financovanie škôl a školských zariadení a štatistická báza s vysokou využiteľnosťou do budúcnosti.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku