Prvé rokovanie Rady ministra pre národnostné školstvo

30.04.2013
     Na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa dnes 30. apríla 2013 uskutočnilo prvé rokovanie Rady ministra pre národnostné školstvo.
      Za aktívnej účasti zástupcov maďarskej, ukrajinskej, rusínskej, nemeckej a rómskej národnostnej menšiny sa diskutovalo o hodnotiacej správe o stave národnostného školstva, o vypracovaní rámcových učebných plánov a tiež o problematike učebníc a učebných textov pre školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín.
      Na rokovaní sa zúčastnil aj splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Nagy, s ktorým sa minister školstva Dušan Čaplovič zhodol na potrebe bilaterálneho rokovania k vzdelávaniu žiakov v národnostných školách.
     Rada ministra pre národnostné školstvo je poradným orgánom ministra školstva pre oblasť výchovy a vzdelávania príslušníkov národnostných menšín a implementáciu Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku