Prvá dáma Gruzínska Maka Chichua navštívila Detské centrum vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie

15.05.2017
      Riaditeľ Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) Peter Lukáč privítal dnes prvú dámu Gruzínska Maka Chichua, ktorej záujmom bolo spoznať poradenskú a preventívnu prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) v SR.
     
Cieľom jej návštevy vo VÚDPaP-e bolo získanie informácií o fungovaní Detského centra a odbornej starostlivosti o zdravotne znevýhodnené deti v predškolskom veku.
     V úvode návštevy prvá dáma absolvovala prehliadku Detského centra, kde sa oboznámila s odbornou činnosťou – diagnostikou, terapiou, stimuláciou, intervenciou a prevenciou poskytovanou handicapovaným deťom, ktoré zároveň odprezentovali tanečno-pohybové aktivity a kanisterapiu. Ďalej vedenie ústavu oboznámilo prvú dámu s vedecko-výskumnou činnosťou VÚDPaP-u, kde ústrednú tému tvorila problematika starostlivosti o zdravotne znevýhodnené deti, inkluzívne vzdelávanie a príklady dobrej praxe s využívaním digitálnych diagnostických služieb pre deti so ŠVVP v portáli KomposyT. Hlavnou témou manželky gruzínskeho prezidenta v diskusii bola problematika poskytovania včasnej intervencie zdravotne postihnutým deťom od narodenia a ich sociálna inklúzia v Gruzínsku.
     Záverom rokovania sa obe strany dohodli na možnostiach ďalšej spolupráce v oblasti zdieľania dobrej praxe v oboch krajinách.

Videorozhovor s prvou dámou Gruzínska
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku