Protikorupčná linka ministerstva školstva je oddnes už v stálej prevádzke

29.07.2011

     Po prvom týždni od zavedenia protikorupčnej linky eduoko@minedu.sk dostalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR celkovo 17 podnetov, pričom deväť z nich prišlo prostredníctvom e-mailu a osem cez anonymný formulár. Ani jeden z nich sa však netýkal korupcie, preto ich rezort nepostúpil na ďalšie prešetrenie orgánom činným v trestnom konaní. Prevažná väčšina podnetov poukazovala na interpersonálne vzťahy v školách.
     Počas testovacej prevádzky rezort nezaznamenal žiadne technické problémy, preto oddnes 29. júla 2011 je už linka v stálej prevádzke. Občania tak môžu cez obidva komunikačné kanály naďalej posielať podnety odhaľujúce korupciu alebo závažné porušovanie predpisov v rezorte školstva, vedy, výskumu a športu.

Bratislava 29, júl 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku