Projekt SASPRO-2 pomôže prilákať na Slovensko kvalitných výskumníkov

27.04.2016
     Minister školstva Peter Plavčan prijal rektorov bratislavských výskumných univerzít, Karola Mičietu z Univerzity Komenského, Roberta Redhammera zo Slovenskej technickej univerzity, ako i predsedu Slovenskej akadémie vied Pavla Šajgalíka a podpredsedníčku SAV Evu Majkovú. Informovali ho o aktuálnom stave spoločného projektu Európskej komisie s pracovným názvom SASPRO-2 pre program Marie Sklodowska Curie COFUND v rámci Horizont 2020.
     Projekt na podporu mobility mladých vedcov v Európe bude zameraný na získanie talentovaných slovenských výskumníkov, ktorí absolvovali v zahraničí dlhodobý výskumný pobyt, ale aj na prilákanie špičkových zahraničných vedcov. Najlepších záujemcov zapojených do súťaže vyberú medzinárodní experti. Minister Peter Plavčan prejavil záujem podporiť tento projekt prostredníctvom Memoranda o podpore podpísaného s účastníkmi projektu.
     Zámer nadväzuje na analogický projekt SASPRO, ktorý v r. 2013 získala SAV a v súčasnosti ho úspešne implementuje. Špičkoví výskumníci obohatia výskumné kolektívy, prispejú k získaniu excelentných výsledkov, a tým aj k zhodnoteniu projektov podporených zo štrukturálnych fondov EU, ktoré umožnili moderné vybavenie laboratórií. Projekt zároveň umožní aspoň čiastočne zvrátiť fenomén odlivu mozgov zo Slovenska tým, že ponúkne slovenským vedcom pôsobiacim v zahraničí adekvátne podmienky pre ich prácu a motivuje ich pre návrat na Slovensko.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku