Program Teach for Slovakia úspešný aj na ZŠ vo Svite

27.03.2017
     O výsledkoch fungovania programu Teach for Slovakia v praxi sa mohol dnes presvedčiť minister školstva  Peter Plavčan počas svojej návštevy na ZŠ Komenského ul. vo Svite. 
     V škole sa v súčasnosti vzdeláva asi 1/5 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorým v dosahovaní lepších výsledkov pomáha aj úspešná účastníčka projektu Teach for Slovakia  Mária Perignáthová.  Konkrétne v predmetoch matematika, fyzika a informatika. Riaditeľka školy Monika Dudinská počas rozhovoru s ministrom ocenila jej prácu a vyzdvihla úprimný záujem o zlepšenie vzdelávacieho systému práve v lokalitách s vysokým podielom detí  z  rómskych komunít. Ako povedala: „Mária pomáha nielen našim žiakov, ale je veľkou motiváciou aj pre svojich kolegov.“
     Súčasťou návštevy Petra Plavčana bola aj diskusia s pedagógmi a prehliadka priestorov školy.  Minister školstva vyzdvihol jej aktivity, predovšetkým bohatú krúžkovú činnosť, vďaka ktorej môžu práve deti z málo podnetného prostredia tráviť voľný čas popoludní so svojimi pedagógmi.

     Medzinárodný program Teach for All funguje vo viac ako 30 štátoch sveta. Slovensko je prvou z krajín Vyšehradskej štvorky, ktoré získalo licenciu na jeho realizáciu, a to  pod názvom Teach for Slovakia. Má za cieľ vysielať najlepších absolventov vysokých škôl ako učiteľov do škôl s vysokým podielom žiakov z málo podnetného prostredia,  aby im pomohli  vo vzdelávaní a zároveň pritiahli do školstva čo najviac mladých ľudí. 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku