Proces uznávania dokladov medzi Slovenskom a Čínou sa zjednoduší

04.06.2019
     Vzájomné uznávanie dokladov o vzdelaní medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou bude zjednodušené v prípade akademického uznávania, t. j. na účely pokračovania v ďalšom štúdiu, a to v oboch štátoch uzatvárajúcich túto dohodu.
     Vyplýva to z „Návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní vysokoškolských diplomov, vysvedčení a akademických titulov“, ktorý schválila vláda SR na dnešnom rokovaní. Následne bude schválený text v zmysle pravidiel pre uzatváranie medzinárodných zmlúv podpísaný oboma stranami.
     Uzavretie dohody bolo iniciované čínskou stranou s cieľom rozvoja spolupráce v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu a taktiež za účelom podpory mobility talentov medzi oboma krajinami. V dohode sa popisujú jednotlivé vysokoškolské diplomy a vysvedčenia, ktoré môžu študenti získať v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike.
     V rámci dohody sú tiež zadefinované požiadavky, ktoré musia spĺňať čínski študenti pre prijatie na slovenské vysoké školy a slovenskí študenti na čínske vysoké školy. Prílohou dokumentu je porovnávacia tabuľka vysokoškolských diplomov, vysvedčení a akademických titulov v oboch štátoch.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku