Prípravy na účasť slovenských športovcov na olympiáde sú v plnom prúde

25.04.2016
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan prijal delegáciu Slovenského olympijského výboru (SOV) na čele s jej prezidentom Františkom Chmelárom. 
     Predstavitelia SOV informovali ministra Plavčana o prebiehajúcich prípravách na účasť slovenských športovcov na blížiacich sa olympijských hrách v Rio de Janeiro, ktoré budú už od 5. augusta tohto roku. Kryté Olympijské aquatické centrum v RiuNa otázku, či sú s prípravami nejaké komplikácie, predstavitelia SOV odpovedali záporne.
     Obe strany sa zhodli, že dôstojná reprezentácia Slovenska je mimoriadne dôležitá aj vzhľadom na to, že krajina bude v uvedenom čase predsedať Európskej únii. Slovenská republika prispeje na zabezpečenie činnosti Olympijského domu v rámci OH 2016 v Rio de Janeiro sumou milión eur. Stanovenie jej výšky vyplynulo z porovnávania financovania účasti SR z predchádzajúcimi obdobiami a tiež z analýzy miestnych cien, daní a odvodov v Brazílii.
     Ministerstvo v tejto súvislosti vydalo výzvu, ktorej cieľom je zabezpečiť transfer finančných prostriedkov, ktoré rezort získal nad rámec svojho rozpočtu. Postup vyplynul z dohody Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR so Slovenským olympijským výborom, ako aj s ministerstvami zahraničných vecí a financií.

Foto: SOV, TASR (Slávnostný ceremoniál pri zapálení olympijského ohňa LOH 2016)
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku