Prijatie víťaziek súťaže Dieťa života

20.06.2018
     Víťazky súťaže Dieťa života prijala včera štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová na pôde rezortu. Súťaž sa uskutočnila pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR a s odbornou garanciou prezidenta Slovenského Červeného kríža Viliama Dobiáša.
     Počas stretnutia v priateľskej atmosfére vyzdvihla štátna tajomníčka kvalifikovaný a oddaný prístup prezidenta Slovenského Červeného kríža, ako aj ostatných predstaviteľov organizácie.
      Podľa slov Oľgy Nachtmannovej je Červený kríž organizáciou združujúcou ušľachtilých ľudí, ktorých činnosť má neoceniteľný význam. Taktiež vyjadrila potrebu zavedenia poznatkov z oblasti prvej pomoci do učebných osnov.
      Na záver podujatia odovzdala štátna tajomníčka víťazkám pamätné medaily a poďakovala pedagógom a žiakom za ich obetavosť a zanietenie pre dobrovoľnícku činnosť súvisiacu so záchranou ľudského života.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku