Prijatie veľvyslanca Vietnamu na Slovensku

09.09.2013
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič a veľvyslanec Vietnamu v Slovenskej republike Nguyen Xuan Luu sa dnes 9. septembra 2013 stretli na pôde ministerstva.
     Témou rokovania bola okrem aktuálneho stavu spolupráce v oblasti školstva medzi oboma krajinami aj pripravovaná Dohoda medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom školstva a výcviku Vietnamskej socialistickej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania na roky 2013 – 2016.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku