Prijatie veľvyslanca Kórejskej republiky

04.02.2019
     Nový mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Kórejskej republiky na Slovensku Byung  Hwa  Chung zavítal na pôdu rezortu školstva, kde ho prijala štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová.
     Veľvyslanec Kórejskej republiky na stretnutí so štátnou tajomníčkou predstavil svoje priority na Slovensku, pričom vzdelávanie identifikoval ako jednu z najhlavnejších. V spoločnej diskusii venovali pozornosť posilneniu vzájomných medzištátnych vzťahov, spolupráci v školstve, vede a športe.
     Platformu na posilnenie spolupráce predstavujú memorandá medzi Slovenskom a Kóreou, a to najmä minuloročné Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom školstva Kórejskej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania, podpísané ministerkou Martinou Lubyovou v Soule. Toto memorandum vytvára priestor na spoluprácu ako na rezortnej, tak aj na akademickej úrovni.
     Na stretnutí sa tiež venovali výučbe kórejského a slovenského jazyka v oboch krajinách. Výučba slovenského jazyka a kultúry sa realizuje na Hankuk University of Foreign Studies v Kórei, kde od septembra 2018 pôsobí na základe medziuniverzitnej dohody s Univerzitou Komenského v Bratislave lektor slovenského jazyka a literatúry. Na Slovensku je možnosť študovať kórejské štúdiá na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Štátna tajomníčka taktiež ocenila vyslanie kórejského profesora na Univerzitu Komenského v Bratislave.
     V oblasti spolupráce mládeže zhodnotili spoločne pozitívnu úroveň, pričom kórejský veľvyslanec odovzdal štátnej tajomníčke Oľge Nachtmannovej pozývací list na ďalšie posilňovanie vzťahov v tejto oblasti. Pozornosť venovali  aj obojstranne prospešnej kooperácii vo sfére vedeckej  spolupráce. Priestor pre jej ďalší vývoj poskytne 2. zasadnutie spoločného slovensko-kórejského vedecko-technického výboru plánovaného na júl 2019 v Soule.
      Diskutovali taktiež o  informačných technológiách, umelej inteligencii, ako aj o priemysle 4.0.
     Veľvyslanec Byung  Hwa  Chung a štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová označili vzdelávanie za kľúčové pre budovanie prosperujúcej hospodárskej spolupráce.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku