Príhovor ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu

05.09.2011

     V úvode nového školského roka si dovoľujem pozdraviť všetkých, od ktorých závisí úspešnosť našich škôl a súčasne poďakovať tým, ktorí ju v minulom roku, či v minulých rokoch, pomáhali zvyšovať. Bolo ich veľa a veľa aj urobili.
     Slovenské základné školstvo dlhodobo vychádza z medzinárodných porovnaní ako dobré. Platí pritom, že žiadna krajina nedosahuje našu úroveň za menej peňazí, inými slovami, základné školy sú efektívne. Podobné je to vo vysokom školstve, kde podľa analýzy Inštitútu finančnej politiky v rámci krajín OECD dosahuje Slovensko druhú najvyššiu návratnosť investícií. To ale vôbec neznamená, že nemusíme meniť systém. Patríme totiž medzi tie krajiny, ktorým, ak chcú byť úspešné, neostáva nič iné, len zvyšovať kvalitu vzdelávania a výchovy. A to nielen preto, aby u nás bola nižšia nezamestnanosť či vyššie platy. Katastrofálna dlhová kríza niektorých štátov ukazuje zreteľne aj na to, aké je dôležité, aby veľká časť spoločnosti rozumela riešeniu celospoločenských problémov. Ukazuje na potrebu vedenia k morálnym hodnotám: Všimnime si, že najťažšie sa znižujú verejné dlhy tam, kde spoločnosť chce „mať viac, ako dáva klas" (povedané slovami Kamila Peteraja).
     V uplynulom školskom roku boli realizované niektoré zmeny. Volili sme pritom obozretný postup tak, aby sa učitelia, žiaci, zriaďovatelia či rodičia dokázali zmenám prispôsobovať bez väčšieho stresu. Tak bola zavedená povinná angličtina, tak boli a budú menené maturitné otázky a otázky v Testovaní 9 s cieľom modernizovať vzdelávací obsah. Postupne bude sprísňovaná aj maturita. Podobne boli na školách skúmané aj morálne postoje. Takto napredujeme aj pri projektoch zameraných na rozhýbanie detí a mnohých ďalších. Napríklad pri uvoľňovaní priestoru pri výbere učebníc na školy, pri zverejňovaní informácií o úspešnosti absolventov škôl či pri vytváraní čoraz väčšieho priestoru pre využívanie digitálnych učebných materiálov. Reforma školstva prináša pre školy niektoré nové práva. Sme presvedčení, že k ich využívaniu pristúpia taktiež s rozvahou a veľmi obozretne. Sú však aj oblasti, v ktorých sa budeme snažiť o rýchlejšie zmeny. Napríklad vo vytváraní podmienok pre zvyšovanie čitateľskej gramotnosti, v debyrokratizácii školstva, v podpore predškolskej prípravy, v odbúravaní formalizmu v kontinuálnom vzdelávaní či v znižovaní demotivačných prvkov v systéme odmeňovania učiteľov.
     Želám Vám, učiteľkám, učiteľom, ostatným zamestnancom škôl, žiakom (špeciálne prváčikom), aj rodičom, aby bol pre Vás nový školský rok úspešný, aj zaujímavý.

Bratislava 5. september 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku