Prihlášky na strednú už len do stredy

08.04.2013
     Už len do stredy 10. apríla 2013 majú žiaci základných škôl čas na podanie prihlášok na strednú školu. Prihlášky odovzdávajú riaditeľovi svojej základnej školy.
     Prihlášku na tlačive schválenom ministerstvom možno podať na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy. Platí to aj pre žiakov, ktorí sa pôvodne hlásili na strednú školu s talentovými skúškami a neuspeli na nich.
     Prijímacie skúšky už v tomto školskom roku čakajú všetkých žiakov, ktorí sa rozhodnutú študovať na strednej škole odbor s maturitou. Na väčšine škôl sú prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Odborné školy môžu podľa zamerania overovať vedomosti aj z iných predmetov ako fyzika, chémia, prírodopis či cudzie jazyky. Bez skúšok môžu školy prijať iba tých žiakov, ktorí v Testovaní 9 dosiahli viac ako 90-percentnú úspešnosť zo slovenčiny a matematiky.
     Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí zohľadní, či je uchádzač úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza. Tiež prihliada na výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov základných škôl Testovanie 9. To znamená, že stredné školy majú dostatočný obraz o kvalitách uchádzačov o štúdium.
     Prvý termín prijímacích skúšok je naplánovaný na pondelok 13. mája, druhý termín na štvrtok 16. mája. Výsledky prijímacích skúšok musí škola zverejniť na svojej výveske do troch dní odo dňa konania druhého termínu. Ak žiak nebol prijatý v riadnom termíne na žiadnu strednú školu, môže si podať ešte jednu prihlášku na školu, ktorá prijíma v druhom kole. Rozhodnúť o vypísaní prípadného druhého kola prijímacích skúšok musí riaditeľ školy najneskôr 6. júna. V takomto prípade bude druhé kolo prijímacích skúšok 18. júna 2013.
     V aktuálnom školskom roku je na základných školách 42 602 deviatakov. V minulom roku ich bolo 44 173. Na Slovensku máme celkovo 245 gymnázií a 468 stredných odborných škôl. Aktuálne informácie o možnostiach štúdia a počtoch prijímaných na jednotlivé stredné školy nájdu školáci na stránke ÚIPŠ - Školských výpočtových stredísk.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku