Príďte do Levoče spoznať patróna internetu či telekomunikácií

22.11.2017
     Múzeum špeciálneho školstva v Levoči aktuálne otvára výstavu, kde okrem tradičných svätých patrónov remesiel spoznáte aj ich modernú podobu prispôsobenú súčasným odborom a oblastiam ľudskej práce.
     Výstavu 12 patrónov ...Ochrancovia vedy, techniky a remesiel... si múzeum zapožičalo zo Slovenského technického múzea v Košiciach, kde aj námet netradičnej výstavy vznikol. Ako hovorí Michaela Tomčofčíková, kurátorka výstavy z levočského múzea výstava formou stredovekých oltárnych triptychov v súčasnej grafickej úprave návštevníkovi sprostredkúva dvanásť svätcov, ktorí sú zároveň patrónmi určitého povolania, pracovnej oblasti.
     „Patrón určitého remesla sa vyberal podľa jeho životného príbehu, ktorý ho spájal s remeslom. Niektorí svätci boli patrónmi dvoch aj troch remesiel. Svojich patrónov si volili remeselnícke cechy, spolky a zobrazovali ich na cechových erboch, zástavách, pečiatkach a zvolávacích tabuľkách. Pôsobenie patrónov sa časom prispôsobuje. V modernej dobe nastal posun od stredovekých remesiel k moderným povolaniam a odborom. Sv. Krištof bol v minulosti patrónom pútnikov, cestovateľov – dnes je patrónom motoristov, sv. Izidor Sevillský patril medzi najvplyvnejších učencov raného stredoveku vytvorením encyklopédie z oblastí života a vedy, podobnou dnešným databázam, dnes je patrónom internetu,“ približuje tému výstavy Tomčofčíková.
     Na výstave tak návštevníci spoznajú napríklad sv. Tomáša, patróna zememeračov, stavebníkov, architektov, sv. Dominika de Guzmán, patróna astronómov, ale i sv. Medarda, patróna meteorológov alebo sv. Vavrinca Rímskeho, patróna telekomunikácií.
     Oblasti patrónstva jednotlivých svätcov sú prezentované kolekciou artefaktov z vybraných zbierok technických a vedných odborov, ako sú astronómia, fyzika, chémia, fotografická technika, hodinárstvo, kníhtlač, kováčstvo, hutníctvo či strojárstvo, ktorých vývoj dokumentuje práve Slovenské technické múzeum.
     Vernisáž výstavy sa uskutoční 23. novembra 2017 o 16. hodine v priestoroch Múzea špeciálneho školstva v Levoči. Samotná výstava potrvá do 2. februára 2018.       
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku