Pri menovaní profesorov zaznela aj pochvala pre ministra školstva

12.03.2015
     Na slovenské vysoké školy pribudne oddnes 24 nových profesorov v odboroch slovenský jazyk a literatúra, verejné zdravotníctvo, filozofia či výrobné technológie. Menovacie dekréty si vysokoškolskí profesori prevzali z rúk prezidenta Andreja Kisku, za účasti ministra školstva Juraja Draxlera.
     Prezident v príhovore vyzdvihol pozitívne zmeny, ktoré sa dejú v rezorte školstva v uplynulých mesiacoch. „S nádejou vnímam súčasné aktivity ministra školstva, ktoré si zaslúžia našu podporu,“ povedal prezident  a zároveň požiadal profesorov, aby sa aktívne zapájali do diskusie o potrebných reformách, pričom môžu využiť najmä svoje skúsenosti zo zahraničia.

Foto: TASR
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku