Prezentácia zručností mladých ľudí

30.10.2012
     V poradí už 21. ročník celoslovenskej výstavy výrobkov a služieb žiakov stredných odborných škôl z celého Slovenska známej pod názvom JUVYR sa uskutoční v dňoch 28. - 30. novembra 2012.
    
Prvý raz budú mať možnosť zapojiť sa do motivačných odborných súťaží aj žiaci základných a špeciálnych základných škôl, ktorých gestormi bude 17 stredných odborných škôl. Uzávierka prihlášok škôl je 5. novembra 2012.
    
Hlavnou ambíciou výstavy je osloviť žiakov základných škôl, ktorí sa rozhodujú pri výbere svojho budúceho štúdia. Výstava je určená aj pre odbornú pedagogickú obec a napokon i pre laickú verejnosť. Návštevníci JUVYR-u sa budú môcť priamo zapojiť do tvorby výrobkov a vyskúšať si svoje zručnosti v rámci tzv. tvorivých pracovísk.
     Súčasťou podujatia budú i súťaže žiakov v učebných odboroch kozmetička a vizážistka, manikér či účesová tvorba. Svoje sily si zmerajú aj budúci maliari, inštalatéri a cukrári. Program spestria kultúrne vystúpenia žiakov a odborné workshopy.
     Organizátorom podujatia, nad ktorým prevzal záštitu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič, je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Na jeho webovej stránke www.siov.sk možno nájsť ďalšie podrobné informácie o výstave. Prezentácia zručností mladých ľudí sa tento rok bude konať v areáli Národného tenisového centra Aegon v Bratislave. 

Michal Kaliňák,
hovorca ministra

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku