Predškoláci a školáci v Novej Dedinke sa tešia z nových tried

20.12.2016
     Jedna trieda materskej školy a štyri nové učebne pre prvákov a druhákov pribudli v tomto roku v obci Nová Dedinka (okr. Senec) vďaka dotáciám Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na ich slávnostnom otvorení sa dnes zúčastnil aj minister školstva Peter Plavčan.
    Prístavby materskej a základnej školy boli vybudované v rámci programov rozširovania kapacít materských a základných škôl, ktoré rezort školstva spustil s podporou vlády SR. Obec ako zriaďovateľ oboch škôl získala dotáciu v celkovej výške 191 000 eur (100 000 € na ZŠ a 91 000 € na MŠ), pričom celkové náklady na výstavbu dosiahli výšku viac ako 500 000 eur. Základná škola získala v prístavbe okrem štyroch učební aj zborovňu, kabinet a sociálne zariadenia. V novej modulovej prístavbe materskej školy je jedna trieda predškolákov, šatňa a sociálne zariadenia.
     „Som veľmi rád, že aj v Novej Dedinke sme mohli podporiť rozšírenie kapacít materskej i základnej školy pre tunajšie deti. Chcel by som sa poďakovať vedeniu školy i obce za ich snahu a záujem o rozvoj školstva vo vašej obci,“ uviedol okrem iného vo svojom príhovore minister školstva Peter Plavčan. Po slávnostnom prestrihnutí pásky si spolu s ďalšími hosťami prezrel nové priestory, navštívil žiakov v novo zariadených učebniach a pozrel si pripravený kultúrny program v podaní žiakov a detí z materskej školy.
     Plne organizovanú základnú školu v Novej Dedinke navštevuje v tomto školskom roku 219 žiakov v 12 triedach. Do materskej školy chodí v súčasnosti 129 detí, ktoré sú rozdelené do šiestich tried.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku