Prečo rozvíjať finančnú gramotnosť u žiakov primárneho vzdelávania?

09.11.2015
      Ako pracovať s financiami a vyučovanie finančnej gramotnosti bola téma októbrového seminára na Regionálnom pracovisku Metodicko-pedagogického centra Bratislava. Ten bol určený učiteľom primárneho vzdelávania a koordinátorom pre finančné vzdelávanie na 1. stupni základných škôl.
      Seminára sa zúčastnilo 38 učiteľov z 24 základných škôl bratislavského kraja. Cieľom odborno-metodického seminára bolo sprostredkovať aktuálne informácie v oblasti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do výchovno-vzdelávacieho procesu na základných školách a výmena skúseností s aplikáciou tém finančnej gramotnosti v rámci primárneho vzdelávania.
       Aktívnu účasť na seminári prijali experti z oblasti financií a boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí: Ing. Jozef Bača, PhD. s prednáškou na tému „Ako sa orientovať vo svete financií“ a nadporučík Mgr. Marián Kušnier s prednáškou na tému „Učíme sa žiť bez korupcie“. Ing. Zdenka Kovalčíková vystúpila s prednáškou na tému Národný štandard finančnej gramotnosti a jeho implementácia do výchovno-vzdelávacieho procesu na základných školách. Súčasťou seminára boli tiež praktické ukážky a námety na vyučovanie tém z Národného štandardu finančnej gramotnosti na 1. stupni základnej školy a vo výchove mimo vyučovania, ktoré prezentovali učitelia pre kontinuálne vzdelávanie PaedDr. Iveta Labjaková, Mgr. Eva Líšková, učitelia a vychovávatelia zo škôl a detského domova Mária Kozlíková, Mgr. Iveta Vὅrὅsová. V rámci seminára účastníci získali tiež dôležité informácie o aktuálnej ponuke Metodicko-pedagogického centra Bratislava pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania finančnej gramotnosti na základných školách.
       Vzhľadom na veľmi pozitívnu odozvu zo strany účastníkov seminára sa vedenie Regionálneho pracoviska Metodicko-pedagogického centra Bratislava rozhodlo pripraviť a zorganizovať ďalšie odborno-metodické semináre, ktoré budú určené učiteľom a koordinátorom pre finančné vzdelávanie na 2. stupni základných škôl a následne aj pre stredné školy.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku