Pre Slovenskú republiku je Francúzsko v oblasti vzdelávania a vedy významným partnerom

02.02.2011

     Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jaroslav Ivančo prijal včera 1. februára 2011 nového francúzskeho veľvyslanca na Slovensku Jean-Marie Bruna. Na stretnutí hovorili o troch základných oblastiach, v ktorých naše krajiny najviac spolupracujú, a to hlavne o výmenných pobytoch mladých ľudí, rozvoji vedeckej spolupráce a podpore vyučovania francúzskeho jazyka.
     Francúzsky veľvyslanec ocenil výborné fungovanie bilingválnych sekcií na slovenských stredných školách. Na jeho výhradu voči zavedeniu povinnej výučby anglického jazyka Jaroslav Ivančo poznamenal, že ministerstvo školstva veľmi citlivo a s porozumením vníma názory francúzskeho, nemeckého i rakúskeho veľvyslanca na Slovensku na túto otázku. Ako dôvod uviedol, že ani 20 rokov po transformácii spoločnosti nedosahujú absolventi našich škôl požadovanú znalosť cudzích jazykov, a aj to je dôvod, prečo nám záleží na povinnej výučbe angličtiny. Súčasne zdôraznil, že naďalej ponechávame možnosť výberu druhého cudzieho jazyka.
     Obaja predstavitelia hovorili aj o spolupráci medzi univerzitami. Vďaka nej a poskytnutým štipendiám študuje vo Francúzsku 400 Slovákov, na Slovensku je to 70 francúzskych študentov. Zároveň podporujú aj spoluprácu medzi 5 frankofónnymi univerzitami, kde sa v rámci francúzskych sekcií vyučuje v tomto jazyku. Študujú nielen filologické zameranie, ale aj spoločenskovedné odbory. Ako uviedol Jean-Marie Bruno, najbližšie plánujú otvoriť Slovensko-francúzsky inštitút pri Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.
     Za významnú označili aj vedeckú spoluprácu, v rámci ktorej pracujeme na 13 spoločných projektoch, najmä pri výskume jadra so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.
     Témou rokovania bolo aj fungovanie Základnej školy s materskou školou na Cádrovej ul. v Bratislave, ktorá má zriadené francúzske triedy. V súčasnosti ju navštevuje 150 detí, pričom francúzsky program sa uplatňuje v materskej škole a na prvom stupni ZŠ. Snahou Francúzska je rozšíriť toto vyučovanie aj na ďalší stupeň a naďalej podporovať jej rozvoj.  

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku