Pre Slovensko a Litvu sa otvárajú nové možnosti spolupráce v oblasti vedy a techniky

25.02.2011

     Na spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou sa dohodli zástupcovia ministerstiev školstva oboch krajín, keď vo štvrtok 24. februára 2011 podpísali Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Litovskej republiky o vedecko-technickej spolupráci". Za Slovensko sa na slávnostnom akte podpisu zúčastnil štátny tajomník rezortu školstva Jaroslav Ivančo, ktorého na pôde litovského ministerstva privítal minister školstva a vedy Litovskej republiky Gintaras Steponavičius.
     Dohoda deklaruje spoluprácu medzi oboma krajinami predovšetkým pri riešení spoločných bilaterálnych projektov, mobility ľudských zdrojov, výmeny vedeckých a technických informácií a dokumentácie, ako aj prostredníctvom účasti na medzinárodných konferenciách a seminároch. Výskumným pracoviskám umožní nadviazať kontakty so zahraničnými partnermi a podieľať sa na významných medzinárodných projektoch predovšetkým v 7. rámcovom programe, ako aj v projektoch EUREKA, COST, NATO a ďalších.

Fotogaléria

Bratislava 25. február 2011 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku