Praktické zručnosti cez Komprax získalo takmer 12 000 mladých ľudí

28.05.2015
     Vzdelávanie cez národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax absolvovalo takmer 12 000 mladých ľudí. Cieľom projektu bolo rozvíjať ich praktické zručnosti a tým ich lepšie pripraviť pre trh práce. Počas piatich rokov sa zrealizovalo viac ako 10 000 malých projektov v rôznych regiónoch Slovenska, napríklad aj oprava detského ihriska, školskej knižnice či zorganizovaný regionálny športový deň.
     Projekt KomPrax (2011 – 2015) ponúkol mladým ľuďom od 15 rokov najskôr možnosť absolvovať bezplatné víkendové vzdelávanie, kde sa naučili ako správne komunikovať, ako si premyslieť a pripraviť projekt či ako pracovať v tíme. Nadobudnuté vedomosti si mohli overiť v praxi realizáciou vlastného malého projektu, na ktorý mohli dostať dotáciu do výšky 200 eur. Celkovo tak mladí ľudia zrealizovali viac ako 10 000 malých projektov v rôznych regiónoch Slovenska, kde napríklad pomohli opraviť detské ihrisko, školskú knižnicu alebo zorganizovali regionálny športový deň či festival tradičných jedál. Pri výbere, plánovaní, ako aj samotnej realizácii projektu pomáhal každému regionálny riešiteľ.
     O prínosoch a úspešných absolventoch hovorili účastníci konferencie Konferencie KomPrax, ktorá sa uskutočnila 28. mája v Banskej Bystrici. Zajtra program pokračuje veľtrhom príležitostí pre mladých ľudí KomPrax Day. Projekt KomPrax – Kompetencie pre prax je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálne fondu prostredníctvom Operačného programu Vzdelávanie a na jeho realizáciu sa vyčerpalo takmer 6 miliónov eur. Podrobné informácie o projekte – www.komprax.sk.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku