Pracovný výjazd ministra Dušana Čaploviča v Prešovskom kraji

23.04.2013
     V utorok 23. apríla 2013 navštívil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič ZŠ s MŠ Vikartovce, ktorá v tohtoročnom Testovaní 9 dosiahla najlepšie výsledky medzi školami Prešovského kraja. Pri tejto príležitosti sa prostredníctvom tlačovej konferencie verejnosť oboznámila s celoslovenskými výsledkami žiakov v tomto národnom testovaní.
     Pracovný výjazd ministra v Prešovskom kraji pokračoval stretnutím so zástupcami Združenia samosprávnych škôl Slovenska v Hornom Smokovci a účasťou na pracovnom seminári Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií SR v Gerlachove. Dušan Čaplovič označil obe rokovania za prínosné, keďže podľa jeho slov: „Ide o stretnutia s otvoreným dialógom, ktorý je nevyhnutný pre zodpovedné rozhodnutia. Na oboch rokovaniach sme sa venovali hlavne Správe o stave školstva, ktorá je otvoreným dokumentom určeným na diskusiu. Myslím si, že spoločné závery sú cenné tak pre obe asociácie, ako aj samotný rezort.“
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku